Rukun Wajib dan Sunnah Umroh

Rukun Wajib dan Sunnah Umroh

Sebelum kita membahas judul diatas kita ketahui. kunjungan ke Baitullah (Rumah Allah) di Makkah dalam keadaan berihram (memakai pakaian ihram serta tidak melakukan larangan ihram) dan melaksanakan tat...

Read more
Hasanah Tour Travel 04 April 2018, 16:03

Asal-Usul Umroh

Asal-Usul Umroh

 Sejarah asal muasal umrah bermula dari masa nabi Ibrahim As (1861-1686 SM), Nabi Ibrahim As merupakan keturunan dari Nabi Nuh As (3900 – 2900 SM). Ketika itu Nabi Ibrahim As bersama istri dan isma...

Read more
Hasanah Tours 04 April 2018, 15:56

Ajak Keluarga Anda ke Baitullah

Ajak Keluarga Anda ke Baitullah

Jika anda adalah salah satu orang orang yang diberi kenikmatan dunia  oleh Allah,maka ajaklah keluarga dan anak-anak anda berkunjung kebaitullah.keluarga dan anak anda akan terkesan bagaimana indahny...

Read more
Hasanah Tours 04 April 2018, 15:02